Elk jaar maak ik een overzicht van wat ik belangrijk vind.
Ik maak mijn doelen visueel door ze letterlijk uit te tekenen.
Het helpt me om, ook na de eerste maand in het nieuwe jaar, mijn doelen voor mezelf helder te houden.

Soms verandert er in de loop van de tijd zo veel dat het nodig is om dit opnieuw voor jezelf uit te tekenen.
Zoals nu, met zo’n ingrijpende situatie als ’Corona’, kunnen ineens al je doelen en plannen veranderen.
Het is goed om dan de tijd te nemen om goed bij jezelf na te gaan wat je nu echt wil en hoe je dat wilt.
Zodat je de onrust van het ‘niet weten’ en malende gedachten kan loslaten.

Het overzicht dat je hier in de afbeelding ziet maakte ik via de volgende stappen:

1 De juiste vragen stellen:
a Kijk naar wat er GOED ging. Wat heeft je veel positiefs gebracht in de afgelopen jaren?
b Wat werkte er niet voor jou?
c Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet de komende 2…5…10 jaar?
Wat is een positieve groei en vooruitgang voor jou?

Schijf voor elke vraag bijvoorbeeld 15 – 30 minuten.
En schrijf dan alles op wat in je opkomt.

2 Overzicht creëren:
a Markeer alles wat je het meest raakt, opvalt of wat je het meest belanrijkste vindt.
b Groepeer de verschillende onderdelen op onderwerp

3 Kiezen:
a Breng je gekozen aandachtpunten trug tot 3 hoofdthema’s. Met ieder maximaal 3 doelen.
b Schijf en teken dit uit op een groot vel papier. Versterk je doelen met kleuren, pijlen en bijpassende tekeningetjes.

4 Beeld:
Hang je visuele overzicht op een plek die jij vaak ziet. Zodat je elke dag even herinnerd wordt aan je doelen.

Om dit goed op te ztten heb je echt even tijd nodig.
Plan het dan ook in op een moment dat je er echt even voor kan gaan zitten en ongestoord kunt werken.
Het zal je uiteindelijk heel veel rust in je hoofd & focus geven.

Visueel noteren is slechts 1 van de manieren waarop je zakelijk tekenen kan inzetten. Ik zal de komende tijd meer delen over hoe visueel werken en leren je kan helpen in je bedrijf.

Wil jij NU meteen meer horen en ontdekken hoe jij dit specifiek voor jezelf & jouw bedrijf kan inzetten,…
neem dan contact met me op voor een -vrijblijvend- gesprek.